Tera Yatırım
Sermaye Piyasalarından Kaynak Sağlanması | Tera Yatırım

Sermaye Piyasalarından Kaynak Sağlanması

Halka Arza Aracılık

  • Halka Arz Nedir?

Şirketlerin kaynak sağlamak amacıyla, sermaye artırımı yolu ve/veya ortakların paylarının satışıyla ihraç edilecek yeni payların, çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır.

  • Halka Açılmanın Şirketlere Sağladığı Faydalar

Şirketler halka arz yoluyla düşük maliyetle önemli bir finansman kaynağına ulaşabilmenin yanı sıra, kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak, yurt içi ve yurt dışı tanıtım olanaklarına kavuşma imkanı edinirken, kredibililitelerinin artmasıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilme ayrıcalığına kavuşmaktadır.
Özetle halka arzın şirketlere sağladığı faydalar;

  • Finansmana Kolay Erişim
  • Likidite
  • Yurtiçi ve Yurtdışında Tanınırlık
  • Kurumsal Kimlik
  • İkincil Halka Arz İmkanı
  • Kredibilitenin Artması
  • Yurtdışına Açılma

Borçlanma Araçlarıyla Finansman

Şirketlerin sadece banka kredileri ile finansmana ulaşmasının yarattığı fonlamaya ilişkin dar boğazın aşılmasında en önemli araç tahviller ve bonolardır. Şirketler tahvil ve bono ihraç etmek sureti ile daha uzun vadeli ve esnek bir finansman imkanına ulaşabilmektedir.

Tahvil ve bono ihraç etmek sureti ile firmalar da finansman kaynaklarını çeşitlendirmekte ve uluslararası piyasalara da erişim imkanına kavuşmaktadır.

İslami Finansman

Dünya ekonomisinde krizden çıkış alternatifi olarak görülen İslami finans sistemi her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslami kurallar çerçevesinde uygulandığı sistemdir.

İslami finans sistemlerinin ortak özelliği müşterilere fon kullandırabilmesi için bankanın müşterinin bu fonu nerede kullanacağı hakkında bilgi sahibi olması ve bazı ürünlerde sözleşmeye konu olan ticari faaliyetin içinde doğrudan bulunması gerektiğidir.

Borçlanma araçlarına benzer özelliklere sahip olan kira sertifikaları, aynı zamanda da gerçek anlamda bir ticaretin finansmanı için ihraç edildiğinden dolayı yatırımcılara da ilave teminata sahip olma ayrıcalığını sunmaktadır.

Yapılandırılmış Finansman

Tera Yatırım, piyasa tecrübesi ve müşteri odaklı yapısıyla ihtiyaçlarınıza göre en iyi finansman yapısını sağlamada geniş bilgi ve global deneyime sahiptir.

Tera Yatırım aynı zamanda borç refinansmanı, yeniden yapılandırma, satın alma, yatırım, proje finansmanı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ülke kredileri ve uluslararası krediler, sendikasyon kredileri ve proje finasmanı konularında bize danışabilirsiniz.

Pay Senedi Piyasaları Aracılığı Finansman

Tera, pay senetlerinin halka arzına aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdindeki süreçlerin yürütülmesi ile reklam ve tanıtım kampanyalarının kurgulanması da dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.

Sahip olduğu deneyimli kadrosu, tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı satış ağı ile Türkiye’de gerçekleştirilen pek çok halka arzda lider veya konsorsiyum üyesi olarak yer alan Tera, 2010 yılından itibaren bu alanda pek çok başarılı ihraca imza atmıştır.

Tera ayrıca Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Gönüllü ve Zorunlu Pay Alım Teklifi, Ayrılma Hakkı ve Piyasa Danışmanlığı işlemlerini de yürütmektedir.