Tera Yatırım Yatırım Bankacılığı

SERMAYE PİYASALARINDAN KAYNAK SAĞLANMASI

Borçlanma Araçları Vasıtası ile Finansman

Şirketlerin sadece banka kredileri ile finansmana ulaşmasının yarattığı fonlamaya ilişkin dar boğazın aşılmasında en önemli araç tahviller ve bonolardır. Şirketler tahvil ve bono ihraç etmek sureti ile daha uzun vadeli ve esnek bir finansman imkanına ulaşabilmektedirler.

Tera, son yıllarda bu alanda da öncü bir rol üstlenmiş ve son iki yıl içerisinde 620 milyon TL tutarındaki uzun vadeli kaynağın tahvil piyasası aracılığı ile şirketlere aktarılmasına aracılık etmiştir.

Tahvil ve bono ihraç etmek sureti ile firmalar da finansman kaynaklarını çeşitlendirmekte ve uluslararası piyasalara da erişim imkanına kavuşmaktadırlar.

İslami Finansman

Ülkemizde en yetersiz şekilde hizmet sunulan alanlardan birisi de İslami Yatırım Bankacılığıdır. Tera, sahip olduğu Varlık Kiralama Şirketi ve bünyesine dahil ettiği Türkiye’nin ilk Mudaraba, Vekalet ve Murabaha kira sertifikalarını ihracını gerçekleştiren, Türkiye'de kira sertifikası ihracının proje finansmanı amacıyla ilk kez kullanımını sağlayan, bu alandaki çalışmaları The Banker dergisi tarafından düzenlenen "Deals of the Year 2014" yarışmasında Avrupa Bölgesi'nde "Yılın İslami Finansman İşlemi" kategorisinde 1.'lik ödülü ile taçlandırılan ve Borsa İstanbul'da ilk faizsiz borçlanma aracı ihracını gerçekleştiren kadrosu aracılığı ile İslami finansa yönelik yatırım bankacılığı hizmetlerinde de çığır açmayı hedeflemektedir.

Bu alanda firmalara kaynak sağlamak amacı ile kira sertifikası ihraçlarına 2015 yılında başlanacaktır. Tera tarafından gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları, sermaye piyasalarımıza pek çok yeniliği de beraberinde getirecektir. Fon ihtiyacı olan firmaların faaliyetlerine özgü bir şekilde dizayn edilecek kira sertifikaları; klasik kurgulara ilave olarak; vekalet, musharaka, mudaraba ve murabaha gibi daha esnek İslami finansman metotları çerçevesinde de kurgulanacaktır.

Borçlanma araçlarına benzer özelliklere sahip olan kira sertifikaları, aynı zamanda da gerçek anlamda bir ticaretin finansmanı için ihraç edildiğinden dolayı yatırımcılara da ilave teminata sahip olma ayrıcalığını sunmaktadır.

Yapılandırılmış Finansman

Tera, Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştiren, gerçekleştirdiği VDMK ihraçları JCR Eurasia Rating firması tarafından yerel para biriminde en yüksek not olan AAA ile derecelendirilen ve Global Banking&Finance tarafından "Türkiye'nin en iyi yapılandırılmış finansman bankası" unvanıyla ödüllendirilen ekibi ile birlikte, Türkiye’de yerleşik firmalara menkul kıymetleştirme yöntemi ile uzun vadeli ve risksiz finansmana erişme imkanı sunmaktadır.

VDMK’a ilave olarak Varlık Teminatlı, İpotek Teminatlı ve İpoteğe Dayalı menkul kıymetlerin ihracının gerçekleştirilmesinde anahtar teslimi proje hizmeti sunan Tera, aynı zamanda da ihracın hukuki ve sistemsel kurgusunu da oluşturmaktadır.

Pay Senedi Piyasaları Aracılığı Finansman

Tera, pay senetlerinin halka arzına aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdindeki süreçlerin yürütülmesi ile reklam ve tanıtım kampanyalarının kurgulanması da dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.

Sahip olduğu deneyimli kadrosu, tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı satış ağı ile Türkiye’de gerçekleştirilen pek çok halka arzda lider veya konsorsiyum üyesi olarak yer alan Tera, 2010 yılından itibaren bu alanda pek çok başarılı ihraca imza atmıştır.

Tera ayrıca Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Gönüllü ve Zorunlu Pay Alım Teklifi, Ayrılma Hakkı ve Piyasa Danışmanlığı işlemlerini de yürütmektedir.