Tera Yatırım
Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar | Tera Yatırım

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar

06/12/2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, “yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir” denilmektedir.
Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde zaman aşımına uğrayacak herhangi bir varlığınız olup olmadığını, Şirket Merkezi ve İrtibat Büroları ile iletişime geçerek , geçerli kimlik belgenizle kontrol edebilirsiniz.
Eğer belirtilen süre sonrasına kadar başvurulmaması durumunda, yasa gereği zamanaşımına uğrayan yatırım hesap bakiyeniz, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
 
 

31.12.2024 Tarihinde YTM Devredilecek Hesaplar

 

PDF için tıklayınız