Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar | Tera Yatırım

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar

06/12/2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, “yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir” denilmektedir.
Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde zaman aşımına uğrayacak herhangi bir varlığınız olup olmadığını, aşağıda belirtilen boşluğa adınız ve soyadınızı girerek kontrol ederek, varlığınız olması durumunda başvurunuzu Şirket Merkez ve İrtibat Bürolarına geçerli kimlik belgeniz ile yapmanız gerekmektedir.
Eğer belirtilen süre sonrasına kadar başvurulmaması durumunda, yasa gereği zamanaşımına uğrayan yatırım hesap bakiyeniz, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Ad Soyad :