Tera Yatırım
Kariyer Fırsatları | Tera Yatırım

KARİYER FIRSATLARI

İşe Alım Süreci

İşe Alım sürecimiz, ihtiyaç duyulan pozisyon üzerine ilan çıkılmasıyla başlar. Yapılan başvurular arasından yapılan değerlendirme sonucunda uygun niteliklere sahip adaylar ile İnsan Kaynakları ve ilgili bölümün yöneticisi tarafından iş görüşmeleri yapılır. Gerekli referans araştırması ve güvenlik araştırması yapılarak adaya teklif verilir. Doğru adayın, doğru pozisyona yerleştirilmesinden sonra şirket adaptasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için şirket oryantasyonu ve teknik oryantasyon süreçleri başlar.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın eğitimi, ilgili departmanın yöneticisi veya uzmanı tarafından sağlanmaktadır. 2 aylık deneme süresi kapsamında İnsan Kaynakları Başkanlığı ve ilgili yöneticisi tarafından çalışan ile 3. hafta ve 6. hafta değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Değerlendirmeler sonucunda yapılan tespitler doğrultusunda çözüm odaklı ve smart aksiyonlar alınmaktadır.

Yetenek Yönetimi ve İç Terfi

Çalışanlarımızın kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirme oranlarının konuşulduğu performans değerlendirme süreci ile kariyer beklentileri ve gelişim alanlarıyla ilgili aksiyonların konuşulduğu gelişim değerlendirme süreci 6 aylık periyotlar halinde değerlendirilmektedir. Çalışanlarımızın performans notları ve kariyer beklentileri baz alınarak verilen aksiyonlar yenilenerek, adayın iç terfi adımları desteklenmektedir.

Açık Pozisyonlar

Nitelikler;

  • Üniversite veya Yüksek okul mezunu,
  • Tercihen İngilizce bilen veya Arapça, Rusça, Japonca, Hintçe, Malay Dili, Çince dillerinden herhangi birini bilen,
  • Tercihen SPK Temel Düzey, İleri Düzey veya Türev Araçlar Lisans belgesine sahip,
  • Tercihen Finansal piyasa ürünlerinde satış pazarlamada deneyimli veya ilgi duyan,
  • İnsan ilişkileri kuvvetli, aktif pazarlama faaliyetlerini yürütebilecek,
  • Satış becerisi, ikna kabiliyeti ve özgüveni yüksek,
  • Hedef odaklı,
  • Motivasyonu yüksek,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek ve takım çalışmasına uyumlu çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuru Formu

Lütfen Formu Eksiksiz Doldurunuz!

Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Lütfen Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylayınız!

Mevcut CV dosyanız varsa seçebilirsiniz!