--- Şirket Değerleme

--- Şirket Değerleme

Tera Yatırım, şirketlerin mevcut ve gelecek stratejileri doğrultusunda yeni yatırım planlaması yaparken, halka arz veya ortaklık aşamalarında, yeniden yapılandırma süreçlerinde veya muhasebe odaklı sebeplerle şirket değerinin belirlenmesi konusunda değerleme hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda şirketlerin uluslararası değerleme standartlarına uygun şekilde değerlerinin tespiti ve raporlaması hizmetleri verilmektedir.

Değerleme yapılacak olan şirketler yerinde ziyaret edilerek, tüm yönleri ile incelemeler gerçekleştirilmekte ve güvenilir, tarafsız ve gerçekçi yaklaşımlara dayanan değerleme çalışmaları sonucunda Uluslararası Değerleme Standartları doğrultusunda en uygun metotlar kullanılarak şirket değeri raporlanmaktadır.

Şirket Değerleme süreçleriyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Kurumsal Finansman Departmanımızın terakurumsal@terayatirim.com adresine mail gönderebilirsiniz.
--- Şirket Değerleme
PDF Dosyası