Tera Yatırım
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş Halka Arz Oluyor | Tera Yatırım

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ GERÇEKLEŞİYOR

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında sermaye artırımı yoluyla Şirket’in sermayesinin 30.000.000 TL’den 37.600.000 TL’ye artırılması nedeniyle 7.600.000 TL nominal değerli B grubu paylar ile birlikte ortak satışı kapsamında 3.900.000 adet B grubu nominal değerli pay olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli 11.500.000 adet pay 31,00 TL pay başına fiyat ile halka arz edilecektir. Bu çerçevede halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL ve halka arz sonucunda Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 30,6 olacaktır. Şirket paylarının halka arzında talep toplam tarihleri 26 - 27 ve 30 Ocak 2023 olup “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı yöntemi” ile Tera Yatırım’ın liderliğindeki 36 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri:26 – 27 ve 30 Ocak 2023

Talep Toplama Fiyatı:31,00 TL

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz

Halka Arz Özeti

Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz
Talep Toplama Tarihleri: 26 – 27 ve 30 Ocak 2023
Talep Toplama Saati: 10:00 - 17:00
Halka Arz Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama / Oransal
Aracılık Şekli Konsorsiyum / En İyi Gayret Aracılığı
Pay Başına Fiyat 31,00 TL
Mevcut Ödenmiş Sermaye  30.000.000 TL Nominal
Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay 7.600.000 TL Nominal
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 37.600.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 30,60%
Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay 3.900.000 TL Nominal (900.000 TL Nominal Önder Bülbüloğlu / 3.000.000 TL Nominal Bülbüloğlu Holding A.Ş.)Dökümanlar

SPK Onaylı İzahname Görüntüle
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Görüntüle
Fiyat Tespit Raporu Görüntüle
Esas Sözleşme Görüntüle
İç Yönerge Görüntüle
Hukukçu Raporu Görüntüle
Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı Görüntüle
Fon Kullanım Yeri Raporu Görüntüle
31.12.2018 - 2019 - 2020 ve 30.09.2021 - 30.09.2022 tarihlerinde sona eren finansal tablo dönemlerine ait Konsolide Özel Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Görüntüle
Gayrimenkul Değerleme Raporları 1 Görüntüle
Gayrimenkul Değerleme Raporları 2 Görüntüle
Gayrimenkul Değerleme Raporları 3 Görüntüle
Gayrimenkul Değerleme Raporları 4 Görüntüle
Gayrimenkul Değerleme ve Beyan Raporu Görüntüle
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Görüntüle