Tera Yatırım Yatırım Bankacılığı

YATIRIM BANKACILIĞI

Türkiye’nin az sayıdaki bağımsız yatırım kuruluşlarından biri olan Tera, Yatırım Bankacılığı alanında hizmet sunduğu taraflara en uygun ve yaratıcı çözümleri sunmak üzere organizasyonunu yenilemiştir.

Yeni organizasyonu ile birlikte alanlarında en yetkin isimleri de bünyesine dahil eden Tera, Türk Sermaye Piyasalarında Yatırım Bankacılığı alanında yeni bir soluk getirmeyi hedeflemektedir.

Tera’nın Yatırım Bankacılığındaki vizyonu; yetersiz hizmet verilen ya da büyük bankalar tarafından yaratılan eksik rekabet ortamının yarattığı verimsiz alanlara odaklanarak, müşterilerine ve finansal sisteme katma değer yaratmaktır.

Yatırım Bankacılığı alanındaki hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

A- SERMAYE PİYASALARINDAN KAYNAK SAĞLANMASI

  • 1- BORÇLANMA ARAÇLARI VASITASI İLE FİNANSMAN
  • 2- İSLAMİ FİNANSMAN
  • 3- YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN
  • 4- PAY SENEDİ PİYASALARI ARACILIĞI FİNANSMAN

B- FİNANSAL DANIŞMANLIK

  • 1- SATIN ALMA VE BİRLEŞMELER
  • 2- ÖZELLEŞTİRME
  • 3- BORÇ FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI
  • 4- PAY SENEDİ PİYASALARI ARACILIĞI FİNANSMAN

C- SERVET YÖNETİMİ