Tera Yatırım
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş Halka Arz Oluyor | Tera Yatırım

TERA YATIRIM’IN HALKA ARZI GERÇEKLEŞTİ.

Tera Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arzda Şirket’in ödenmiş sermayesinin 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle oluşan 15.000.000 TL’lik nominal değerli paylar ile beraber 1.500.000 adet pay da ek satış kapsamında halka arz edilirken halka arz büyüklüğü 165.000.000 TL olarak gerçekleşti. Tera Yatırım payları 15-16 Aralık tarihlerinde “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı yöntemi” ile Tera Yatırım’ın liderliğindeki 33 aracı kurumun katıldığı konsorsiyumla gerçekleşti. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda; Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 116 katı, Yüksek Başvuru Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 285 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 30 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı filtrelenmemiş talep geldi. Pay başına 10 TL değer ile yapılan halka arza 377.831 bireysel, 130 yurt içi kurumsal ve 6 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 377.967 yatırımcı katıldı. Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 25’i bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 31,43 oldu.

Talep Toplama Tarihleri:15 – 16 Aralık 2022

Talep Toplama Fiyatı: 10 TL

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ek Satış Kapsamında Ortak Satışı

Katılım Kodu:TERA

Tera Yatırım Halka Arz Tanıtım Filmi

Halka Arz Özeti

Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ek Pay Satışı kapsamında Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihleri: 15 - 16 Aralık 2022
Talep Toplama Saati: 10:00 - 17:00
Halka Arz Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama / Oransal
Aracılık Şekli Konsorsiyum / En İyi Gayret Aracılığı
Pay Başına Fiyat 10,00 TL
Mevcut Ödenmiş Sermaye  37.500.00 TL
Halka Arz Edilecek Pay Adedi  15.000.000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 52.500.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 28,57%
Ek Satış Kapsamında Halka Arz Edilecek Pay Adedi * 1.500.000
Ek Satışın Gerçekleşmesi Halinde Halka Arz Edilen Pay Adeti 16.500.000
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 31,43%Dökümanlar

SPK Onaylı İzahname Görüntüle
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Görüntüle
Fiyat Tespit Raporu Görüntüle
Esas Sözleşme Görüntüle
İç Yönerge Görüntüle
Hukukçu Raporu Görüntüle
Fon Kullanım Yeri Raporu Görüntüle
31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
30.06.2022 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Görüntüle
JCR Eurasia Rating Raporu 31.10.2022 tarihli Görüntüle
30.09.2022 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Görüntüle
31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait en büyük hacimli 10 pay piyasası ve 10 VİOP yatırımcısı listeleri Görüntüle
31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait en büyük 10 kredili yatırımcı listesi Görüntüle
Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metni Görüntüle